Türkiye İhracat Rehberi

Türkiye İhracat rehberi

İhracatçılar için mevzuat İhracat Mevzuatı Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı Gümrük Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Serbest Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standartlar Türk Parasının […]

Türk malı ürünlerinizi pazarlamaya, satmaya ve ihraç etmeye hazırız

Fidanoglu fidanli asel sofa set

YeniExpo, pazarlamak, satmak ve ihraç etmek için Türk yapımı ürünlerle ilgileniyor: Tarım ve Tarım Makineleri Otomotiv parçaları Yapı ekipmanı Gıda İşleme Ekipmanları Ev Tekstilleri Endüstriyel Makineler Üretim hatları Eğer ilgileniyorsanız, […]

Şekerli ve Çikolatalı Üretim ve İhracat

Heart

DÜNYA TİCARETİ Dünya şekerli ve çikolatalı mamuller sektöründe çokuluslu firmaların büyük hakimiyeti bulunmaktadır. Dünya üretiminin yaklaşık % 45’inin ilk altı firma tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Dünyadaki önemli pazarların neredeyse tamamında […]

Türkiye Ambalaj Endüstrisi Üretimi ve İhracatı

Türkiye ambalaj endüstrisi Üretimi ve İhracatı

TÜRKİYE’DE ÜRETİM Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş […]

Türk Ayakkabı Sektörü Üretimi ve İhracatı

Molyer maskeret casual men shoes

ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde oldukça ciddi sayılabilecek makine parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün […]