TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Tekstil ve hazır sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye'nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısıdır. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde 1990'lı yıllarda gelişmeye başlayan bir sektördür. Sektördeki firmalardan bazılarının hem yetişkinler için hem de bebekler ve çocuklar için üretim yaptığı, bazılarının ise yalnızca bebek giyim üzerinde uzmanlaştığı görülmektedir. Üreticilerin çoğu Bursa, İstanbul, Denizli ve İzmir'de kurulu olup; bebek ve çocuk giyimi üretimi ağırlıklı olarak Bursa'da gerçekleştirilmektedir. Türkiye dünyanın önemli pamuk üreticilerinden biri olması sebebiyle, bebek giyim ticaretinin temelini oluşturan pamuktan örme ve örülmemiş bebek eşyaları ve aksesuarları üretiminde doğal bir rekabet avantajına sahiptir. Sektörün esnek üretim yapısı sayesinde değişen ihtiyaçlara rahatlıkla uyum sağlanabilmektedir. Son yıllarda sağlığa zarar vermeyen maddelerden ve organik pamuktan üretilmiş bebek giyim eşyalarının üretimi de artmaktadır. Sektörün en büyük eksikliği olan tasarım yetersizliğinin ise bilgisayar destekli tasarım modelleri ve kalifiye personel kullanımı sayesinde ilerleyen yıllarda aşılması mümkün görülmektedir.

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

İhracat 

2010 yılında 118.5 milyon Dolar seviyeye ulaşan bebek giyim ihracatımız, 2016 yılına kadar artışını sürdürerek 269,6 milyon Dolar'a yükselmiştir. 2017 yılında düşüşe geçen sektör ihracatı %6,1 azalış ile 254.1 milyon Dolar, 2018 yılında ise %2,03 düşüşle 249 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin 2018 yılı toplam bebek giyim ihracatının %72,5'ini oluşturan örme bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyası %87,4 paya sahip olup, toplam bebek giyim ihracatının da %63,4'ini oluşturmaktadır.Türkiye'nin 2018 yılı toplam bebek giyim ihracatının %27,5'ini örülmemiş bebek giyim eşyasından oluşmaktadır. Örülmemiş bebek giyim eşyası içinde %69,2 paya sahip olan pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları, toplam bebek giyim ihracatının da %19'unu oluşturmaktadır.

2018 yılında bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, %14,4 pay ile İspanya olmuştur. İhracatımızda %11,9 payla ikinci sırada yer alan Almanya pazarını, %11,6 ile Irak, %7,3 ile İngiltere ve %4,4 ile Libya izlemektedir. Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi AB ülkelerinin yanı sıra Kırgızistan, Ukrayna, İsrail ve Suudi Arabistan ihracatımızın yöneldiği diğer başlıca pazarlardır.

İthalat

2003 yılından bu yana düzenli biçimde artan bebek giyim ithalatımız 2012 yılında %12,2 azalış ile 47 milyon Dolar, 2013 yılında ise %34,4 artış ile 63,2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise %8,6 artış ile 68,6 milyon Dolara yükselen sektör ihracatı, 2015 yılında 68,9 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye'nin 2013 yılı toplam bebek giyim eşyası ithalatının %68,9'unu oluşturan örme bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyasının payı %93,4'tür. Bu ürün grubu toplam bebek giyim ithalatının da %64,4'ünü oluşturmuştur.

2015 yılı örülmemiş bebek giyim eşyası ve aksesuarları ithalatında pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarlarının payı %76,7, sentetik bebek giyim eşyası ve aksesuarlarının payı ise %18,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin bebek giyim ithalatının %50,1'i Bangladeş'den, %20,5'i Çin'den, %10,6'sı Hindistan'dan, %2,8'i ise Sri Lanka'dan gerçekleştirilmiştir. Bu dört ülke, 2015 yılında bebek giyim ithalatımızın %84,1'ini gerçekleştirdiğimiz ülkelerdir.

DÜNYA TİCARETİ

İhracat

Dünya hazır giyim ticaretinin %2,21'ini oluşturan bebek giyim ticaretinin büyük bir kısmını pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmaktadır. 2017 yılında 9,98 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dünya bebek giyim ihracatında örme bebek giyim eşyalarının %75,9 pay ile öne çıktığı görülmektedir. Artan sektör ve altyapı yatırımlarının yanı sıra firmalara sunulan kredi olanakları sayesinde dünya tekstil ve hazır giyim ihracatındaki payını son yıllarda artıran Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük bebek giyim ihracatçısıdır (2017 yılında %29,5 pay ile). Bangladeş (%12,3), Hindistan (%11,8), Kamboçya (%4,8), Vietnam (%3,1), İspanya (%3) ve Endonezya (%3) ise Çin'i izlemektedir. Türkiye, 2017 yılında dünya ihracatından aldığı %2,5 pay ile 9. sırada yer almıştır.

Related Posts

Leave a Reply