ÜRETİM

Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet gücü yüksek ürünlerin elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde sebze sektörünün temelini oluşturan tohum sektörü son 25 yılda büyük gelişme göstermiş, bir yandan yurt içi tohumluk üretimini artırmak, diğer yandan da yerli tohumculuğumuzun geliştirilmesi konusunda özel sektör tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır.

Tohumluk üretiminde özel sektörün payı yıllar itibarıyla artmaktadır. Özel sektör 2010 yılında toplam tohumluk üretiminin %63’ünü karşılarken, 2014 yılında bu oran %79’a yükselmiştir. Hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, patates, pamuk ve sebze tohumluğunun ise 2010 yılından bu yana neredeyse tamamını özel sektör karşılamaktadır. 2010 yılında sertifikalı buğday tohumluğunun %52’si kamu tarafından karşılanırken bu oran 2014 yılında %36’ya düşmüştür. Arpa tohumluğunun üretiminde ise, kamunun payı 2010 yılında %51 iken 2014 yılında %13’e düşmüştür.

Türkiye’de 2015 yılında en fazla üretimi yapılan tohumluk ürünü buğday olmuştur. Sertifikalı buğday tohumu üretimi 2015 yılında, 2011 yılına göre %18 oranında artmıştır. Yıllar itibarıyla tohumluk üretim miktarları incelendiğinde, bazı tohumlukların üretimi artarken bazılarının ülkenin o yıl ki üretim durumuna göre azaldığı gözlenmektedir. 2011 yılına göre 2015 yılında üretimi en fazla artan tohumluk cinsi arpa (%158) olmuştur. 2015 yılındaki toplam tohumluk üretiminde ise, 2011 yılına göre %41 oranında artış görülmektedir.

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE TOHUM DIŞ TİCARETİ

Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) 2013 yılı tohum raporunda 11,4 milyar dolar değerinde olan dünya tohum ihracatında, önde gelen ülkelerin sırasıyla Fransa (%16,5), Hollanda (%14,3) ve ABD (%13,1) olduğu belirtilmiştir. Aynı yıl Fransa 602 bin ton tohumluk ihracatı yaparken, Hollanda 214 bin ton, ABD ise 329 bin ton ihracat yapmıştır. Dünya toplam tohumluk ihracat miktarı ise yaklaşık 4.2 milyon tondur.

10,6 milyar dolar değerinde olan dünya tohumluk ithalatında ilk sırayı alan ülkeler ABD (%12), Fransa (%7,3) ve Hollanda (%6,9) olmuştur. ABD 324 bin ton, Fransa 175 bin ton ve Hollanda 234 bin ton tohumluk ithal etmiştir. 2002 yılında 22,6 milyon dolar olan toplam tohum ihracatımız 2015 yılında, 113,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatımız ise 191,5 milyon dolara çıkmıştır. 2016 yılı ilk dokuz ayı itibariyle tohum ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,4 artışla 108,2 milyon dolar, ithalatı ise %0,6 artışla 157,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2015 yılı itibariyle ülkemizin en fazla tohumluk ihraç ettiği ülkelerden ilk sırayı 15,6 milyon dolarlık değeri ile toplam tohumluk ihracatının %13,7’sinin yapıldığı Ukrayna, 2’nci sırayı 10 milyon dolar ve %8,8 pay ile Rusya Federasyonu, 3’üncü sırayı 9,8 milyon dolar ve %8,7 pay ile Irak almaktadır.

2015 yılı itibariyle ülkemizin en fazla tohumluk ithal ettiği ülkelerden ilk sırayı 28 milyon dolarlık değeri ile toplam tohumluk ithalatının %14,6’sının yapıldığı Fransa, 2’nci sırayı 24,8 milyon dolar ve %13 pay ile Hollanda, 3’üncü sırayı 18,9 milyon dolar ve %9,8 pay ile ABD almaktadır.
Kaynak: TÜİK,Ticaret Bakanlığı, TradeMap

İhracat yapmak isteyen, Yerli Üretici ve İhracatçılarımız için kurulan online fuarımız YeniExpo; firmanıza ve ürünlerinize katma değer katacaktır

Leave a Reply