DÜNYA İHRACATI

Bisküvi sektörü iyi organize olmuş ve büyüyen bir pazar konumundadır. Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Bu çalışmada dünya bisküvi ihracatı 1905.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)'nda yer alan tatlı bisküviler ürün grubu açısından incelenmiştir.

Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2015 yılında, bir önceki yıla göre %8 oranında azalarak yaklaşık 7,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Meksika en önemli ihracatçı ülkelerdir. Değer bazında, 2015 yılı dünya toplam bisküvi ihracatının yaklaşık olarak %34'ü bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.

DÜNYA İTHALATI

Dünya bisküvi ihracatında olduğu gibi, dünya bisküvi ithalatı da 1905.31 GTP altında incelenmiştir. Dünya bisküvi ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Çin'dir. Bu ülkelerin dünya ithalatındaki toplam payları %36,6'dır. Bisküvi ithalatında ilk sırada, yaklaşık 947 milyon ABD Doları seviyesinde ithalat gerçekleştiren ve dünya toplamından % 13 pay alan ABD yer almaktadır. ABD'yi % 7,3 pay ile Fransa, % 6,2 pay ile İngiltere, % 6 pay ile Almanya ve % 4,2 pay ile Çin takip etmektedir. Bu ülkeleri Hollanda, Belçika ve Kanada izlemektedir.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM

'de ilk bisküvi ü 1924 yılında başlamıştır. 1932 yılında İstanbul'daki üretici sayısı 4'e yükselmiştir. Üretim, 1956 yılında Avrupa'dan küçük otomatik şekil vericiler ve tavaya dizici makinalar getirilene kadar küçük imalathanelerde ve ilkel metotlarla yapılmıştır. 1960'dan sonra şehirleşme ve nüfus artışı bisküvi tüketimini büyük oranda artırmıştır.

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

İHRACAT

Piyasaya girişte kolaylık, yatırım teşvikleri ve hızla gelişen ihracat olanakları, son yıllarda çok sayıda girişimcinin bu pazarda faaliyete başlamasına neden olmuştur. Tahıla dayalı ürünler içinde önemli seviyede katma değer yarattığı kabul edilen bisküvi sektörü, özellikle ihracata yönelik yatırımların odağı haline gelmiştir. Bisküvi, 2015 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü içinde buğday unundan sonra en çok ihracat yapılan ikinci alt sektör durumundadır.

1980'li yıllarda düşük seviyelerde seyreden toplam bisküvi ihracatımız, 1990 yılından itibaren hızlı bir artış göstermeye başlamıştır. 1980 yılında 2.706 ton ve 3,7 milyon ABD Doları olan ihracatımız, 1985 yılında 11.630 ton ve 12,6 milyon ABD Doları, 1990 yılında 16.709 ton ve 20,7 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

2010 yılına gelindiğinde ise bisküvi ihracatımız 151.495 ton ve 270 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına gelindiğinde ise, bir önceki yıla göre tatlı bisküvi ihracatı 161.259 ton ve 321 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.

Bisküvi ihracatımızda, 2015 yılı içerisinde diğer yıllarda olduğu gibi en önemli ürün grubu, %63,5'lik payı ile 1905.31 GTP altında incelenen tatlı bisküviler olmuştur.

2015 yılı itibariyle, Irak %20'lik pay ile tatlı bisküviler ihracatımızdaki en önemli pazarımız durumundadır. Bu ülkeyi sırasıyla Yemen, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan ve Azerbaycan gibi diğer önemli pazarlarımız izlemektedir. 2015 yılı itibariyle, Irak yaklaşık %19'luk pay ile tatlı bisküvilerde olduğu gibi en önemli pazarımız durumundadır. Bu ülkeyi sırasıyla takip eden Azerbaycan, Filistin (Gazze) ve Arnavutluk gibi önemli pazarlarımız takip etmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bisküvi endüstrisi önemli gelişmeler göstermektedir. İç ve dış pazarlarda talebin artması, insanların beslenmesinde ve özellikle çocukların beslenme alışkanlıkları içinde önemli bir yer edinmesiyle birlikte bisküvi üretimi hızlı bir şekilde artmıştır. Bunun yanında, ürün çeşitlendirmesi ve teknolojilerin isteklere uygun olarak geliştirilmesiyle bisküviye olan talep gittikçe artmaktadır.

Bisküvinin, tüketici açısından fiyatının göreceli olarak düşük olması, kolay bulunabilen ve herkesin rahatlıkla tüketebileceği temel bir gıda maddesi özelliği, besin değerinin yüksekliği ve dayanıklılık özelliği ile diğer şekerli-unlu ürünlerle ikame edilebilme imkânını azaltmaktadır.

Üreticilerin ürün kalitesini artırarak verimliliği ve pazar payını genişletmesi, ürün çeşitliliği konusunda gerekli çalışmalara ağırlık vermesi, marka tanıtıcı ve yaygınlaştırıcı yönde yeterli ve istikrarlı çalışmalar yapması sektörün gelişimi için oldukça önem arz etmektedir.

Üretilen bisküvinin kalitesinin standartlara uyma zorunluluğu, özellikle ihracat yapan firmalar için önem kazanmaktadır. Standart bir üretim yapılabilmesi için yatırımlarda ve kullanılan hammaddelerde seçici olunması gerekmektedir. İstenilen kalite ve çeşitte ürün imal etmek, en önemli hammadde olan unun sürekli ve aynı kalitede temin edilebilmesine bağlıdır.

Sektördeki ürünler zorunlu tüketim maddesi olmadığı için, kalite özellikleri ve albenileri ile tüketimin artırılabilmesi sağlanmaktadır. Ambalajın dış görünümü ürünün satılmasına katkı sağlarken, kalitesi ve lezzeti sürekli bir pazar oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca ihraç edilen bisküvinin ambalajının kaliteli olması ve ürünün ihraç edilen ülke insanının damak zevkine uygun olması ihracat şansımızı artırmaktadır.
Kaynak:Ticaret.gov.tr

Websitemizi ve Forumumuzu ziyaret etmeyi unutmayınız⠀⠀⠀⠀⠀
YeniExpo, firmanızın ihracat yapması için kurulmuş olan online platformdur. ⠀⠀⠀

Related Posts

Leave a Reply