İhracatında “sağlık sertifikası” aranan ürünler nelerdir?
#Sağlık #Sertifika # #Bitkisel #Hayvansal # #Deniz #ürün
Sağlık Sertifikası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmakta olup; bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan, hayvansal ürünler ve deniz ürünlerinde aranmaktadır. Bitki ve Bitkisel Ürünler: Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısı, ihraç edeceği ürünle ilgili hastalık, zararlı maddeler ve ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösteren bitki sağlık sertifikasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinden temin ederek gümrük idaresine ibraz edecektir. Ticaret Borsası'na kote edilmiş zirai bir ürünü n ihracında ise, ayrıca Borsa Tescil Beyannamesi'nin de gümrüğe ibrazı gerekmektedir.   Canlı Hayvan, Hayvansal Ürünler ve Deniz Ürünleri: Canlı hayvan, hayvansal ürünler ile deniz ürünleri ihraç edeceklerden, Tarım İl Müdürlüklerinden temin edilmek üzere, söz konusu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösterir sağlık sertifikası istenmektedir. Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin ihracatında düzenlenen Sağlık Sertifikaları hedef ülke ve ürün bazında farklılık göstermektedir. Hayvan sağlık sertifikaları düzenlenirken alıcı ülkenin istekleri ve belirlemiş olduğu sertifika formatı dikkate alınmaktadır. https://yeniexpo.com Dünyaya Açılan Kapınız..  

Related Posts

Please Share Article Above🔝

Featured Products

STK Makina x Banner ad

Leave a Reply