Category Archives: Sektörler

Sektörlere ait rapor, bilgi ve detayları burada bulabilirsiniz

Türkiye İhracat Rehberi

Türkiye İhracat rehberi

İhracatçılar için mevzuat İhracat Mevzuatı Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı Gümrük Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Serbest Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standartlar Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (Kanun hakkında 32 sayılı karar) Borçlar Kanunu İthalat Yönetmeliği Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ İhracat Türleri […]

Türk malı ürünlerinizi pazarlamaya, satmaya ve ihraç etmeye hazırız

Fidanoglu fidanli asel sofa set

YeniExpo, pazarlamak, satmak ve ihraç etmek için Türk yapımı ürünlerle ilgileniyor: Tarım ve Tarım Makineleri Otomotiv parçaları Yapı ekipmanı Gıda İşleme Ekipmanları Ev Tekstilleri Endüstriyel Makineler Üretim hatları Eğer ilgileniyorsanız, lütfen [email protected] adresinden veya aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşın. Lütfen şirketiniz hakkında bilgiler, ürün katalogları, ihracat fiyat listesi, üretim süresi ve ürünle ilgili diğer pazarlama […]

Tohumculuk Sektörü Üretim ve İhracat

Tohumculuk sektörü Üretim ve İhracat

ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet gücü yüksek ürünlerin elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde sebze sektörünün temelini oluşturan tohum sektörü son 25 yılda büyük gelişme göstermiş, bir yandan yurt içi tohumluk üretimini artırmak, diğer […]

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Üretim ve İhracat

Yaş meyve ve sebze sektörü Üretim ve İhracat

DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre; 2013 yılında dünyada 52,4 milyon hektar alanda yaş sebze üretimi yapılmıştır. Söz konusu alanda yetiştirilen toplam yaş sebze yaklaşık 995 milyon ton olup, domates yaklaşık 163,4 milyon tonluk üretimi ile dünyada en çok yetiştirilen […]

Şekerli ve Çikolatalı Üretim ve İhracat

Heart

DÜNYA TİCARETİ Dünya şekerli ve çikolatalı mamuller sektöründe çokuluslu firmaların büyük hakimiyeti bulunmaktadır. Dünya üretiminin yaklaşık % 45’inin ilk altı firma tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Dünyadaki önemli pazarların neredeyse tamamında çokuluslu firmaların birlikte yer aldıkları görülmektedir. Son yıllarda dünya şekerli ve çikolatalı mamuller sektöründe çokuluslu şirketlerin ürün ambalajlarını küçülterek fiyatları koruma çabaları içinde oldukları göze […]

Türkiye Ambalaj Endüstrisi Üretimi ve İhracatı

Türkiye ambalaj endüstrisi Üretimi ve İhracatı

TÜRKİYE’DE ÜRETİM Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Türkiye’de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3000 firma mevcuttur. Bu firmaların […]

Bebe giyim sektörü hakkinda bilgiler

Bebe giyim sektörü hakkinda bilgiler

TÜRKİYE’DE ÜRETİM Tekstil ve hazır giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısıdır. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde 1990’lı yıllarda gelişmeye […]

Türkiye Bisküvi Sektörü Üretimi ve İhracatı

Türkiye bisküvi sektörü Üretimi ve İhracatı

DÜNYA İHRACATI Bisküvi sektörü iyi organize olmuş ve büyüyen bir pazar konumundadır. Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Bu çalışmada dünya bisküvi ihracatı 1905.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)’nda yer alan tatlı bisküviler ürün grubu açısından incelenmiştir. Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2015 yılında, […]

Türk Ayakkabı Sektörü Üretimi ve İhracatı

Molyer maskeret casual men shoes

ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde oldukça ciddi sayılabilecek makine parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün %30-35’i sanayileşmesini tamamlamıştır. Sektörde üretimin %65-70’i ise yarı makineleşmiş işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2014 yılına ilişkin yayınladığı verilere göre, deri ve deri mamulleri […]

Türk Zeytinyağı Sektörü Üretimi ve İhracatı

Agriculture yeniexpo export turkey

DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Üretim 2014/2015 sezonunda özellikle İspanya ve İtalya’da zeytin rekoltesinde yarıya yakın miktarda yaşanan gerilemeyle dünya zeytinyağı üretimi 2,4 milyon tona gerilemiş olup, üretimin 2015/2016 sezonunda 3 milyon tona çıkacağı beklenmektedir. Dünya üretiminin yaklaşık yarısı İspanya ve İtalya tarafından karşılanmaktadır. İhracat Zeytin üretiminin Akdeniz ve benzeri iklime sahip olan ülkelerde gerçekleşmesi, zeytinyağı […]