Yurt Dışı Lojistik

İhracat akışının yükselerek sürmesi ve e-ihracata yaşanan aksaklıkları aşmak adına hayata geçirilen girişimlere bir yenisi daha eklendi. Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. E-ihracat alanında faaliyet gösteren pekçok firmanın en büyük sorunlarından biri, gönderdikleri malların takibi ile alakalı. Ayrıca ihracatçılar, e-ihracat yöntemiyle, özellilkle Avrupa ülkelerine yapılan ürün sevkiyatlarında ürünün iadesi durumunda çok büyük sorunlar yaşıyor. Avrupa’da kurulacak YDLM’ler ile birlikte, e-ihracat kanallarında ve ürün sevkiyat süreçlerinde mevzuatlar gereği yaşanan bu sıkıntıların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

 

Yurt dışı lojistik merkezleri e-ihracatı canlandıracak – süper yüzde 70 gider desteği
Yurt Dışı Lojistik Photo by pasja1000 on Pixabay

 

GIDERIN YÜZDE 70’I KARŞILANACAK

Söz konusu karara göre, YDLM’lerin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar olmak kaydıyla desteklenecek. Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergileri dahil kira, komisyon, kullanım giderleri kapsamında destek oran ve tutarı ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon dolar olarak belirlendi.

BEŞ YIL BOYUNCA KIRA DESTEĞI

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderler ile Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretine, yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 700 bin dolar destek sağlanacak. Kira, komisyon ve kullanım giderleri ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri giderlerine ilişkin desteklerden beş yıl süreyle yararlanılabilecek. Kullanıcıların gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri yıllık en fazla 100 bin dolar olarak desteklenecek, desteklenme süresi ise en fazla beş yıl olarak belirlendi.

BAŞVURULAR TICARET BAKANLIĞI’NA

Bakanlık, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilecek, toplam destek süresi 10 yılı aşmayacak. YDLM’lerin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığı’na başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.

 

Yurt dışı lojistik merkezleri e-ihracatı canlandıracak – süper yüzde 70 gider desteği
Photo by ELEVATE on Pexels

 

“LOJISTIK MERKEZLERIN ÖNEMI ARTACAK”

Marmara Grubu Vakfı’nın online olarak düzenlediği 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, daha yüksek hacimli ürünlerin ihracatında lojistik merkezlerinin yeni dönemde daha da önem kazanacağına işaret ederek, “Yeni dönemde ülkemize yönelen talebe tam anlamıyla cevap verebilmemiz için üretim kapasitemizi geliştirmemiz gerekmektedir. Türkiye üretimde sürdürülebilirlik ilkelerini azami benimsemeli ve yeşil ekonomiye ağırlık vererek ihracatımız bu alanda belgelenmelidir” dedi

 

Yurt dışı lojistik merkezleri e-ihracatı canlandıracak – süper yüzde 70 gider desteği
Yurt Dışı Lojistik Photo by Jonathan Venit on Pexels

 

Kaynak: TiMReport

Leave a Reply