Serbest bölge nedir?

Serbest Bölgenin Tanımı

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

728×90 olive oil talk ad 1
 • Ülkemiz Serbest Bölgelerinin Kuruluş Amacı
 • İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek
 • Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak
 • İşletmeleri ihracata yönlendirmek
 • Uluslararası ticareti geliştirmek.

Serbest Bölgelerin İşlevi

Serbest bölgeler;

 • Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması
 • Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi
 • Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı
 • Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı
 • Yeni istihdam olanaklarının yaratılması
 • Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

 

 

Leave a Reply