, ülkemizin hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla var olan ihracatçılarımızın ihracat hacimlerini artırmayı ve Türkiye'den yeni ihracat yıldızları yaratarak Türkiye'nin katlanarak artan dış ticaret hacimlerine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Bu hedef doğrultusunda, YeniExpo.com çağın sunduğu dünyanın önde gelen inovatif ve teknolojik altyapılarını kullanarak, uluslararası dış ticaret içerisindeki tüm paydaşlar ile güçlü iş ilişkileri kurulması ve kurulan uluslararası ticari ilişkilerin her geçen gün artan iş hacimlerine dönüştürülmesi sürecinde tüm kurum ve kuruluşların çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Related Posts

Leave a Reply