Tag Archives: Türkiye

TiM Mehmetçiğimize moral vermek için Şanlıurfa daydık

Shipping methods from turkey to the world

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 85 bine yakın ihracat Ailemizi temsilen, Yönetim kurulumuz, Kadın Konseyimiz ve Birlik Başkanlarımızla beraber şanlı ordumuza destek, Mehmetçiğimize moral vermek için Şanlıurfa’daydık.

Türkiye ihracat gücü

Türkiye ihracat gücü

Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, dünya ile ortak olup ihracat yapmalısınız. 1980 yılında sadece 1.000 kadar kayıtlı ihracatçısı olan Türkiye yıllar içinde bu sözü içselleştirdi ve temel misyonuna dönüştürdü. Ülkenin o dönemki ihracat rakamı 3 milyar doların altındaydı. İhracatın %90’ı fındık, tütün, pamuk, incir gibi tarımsal ürünlerden oluşuyordu. Türkiye bugün 71.000’in üzerinde ihracatçıya sahip. Bunlar […]

Türkiye İhracat Rehberi

Türkiye İhracat rehberi

İhracatçılar için mevzuat İhracat Mevzuatı Dış Ticarette Standardizasyon Rejimi Kararı Gümrük Kanunu Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Serbest Bölgeler Kanunu Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği Serbest Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standartlar Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (Kanun hakkında 32 sayılı karar) Borçlar Kanunu İthalat Yönetmeliği Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ İhracat Türleri […]

İstihdam Seferberliği 2019 – Tobb Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği

İstihdam seferberliği 2019 – tobb türkiye odalar ve borsalar birliği

Kuruluş:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar […]

Türkiye MÜCEVHERAT Kuyumculuk sektörü Üretim ve İhracat

Türkiye mÜcevherat kuyumculuk sektörü Üretim ve İhracat

TÜRKİYE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ Türkiye’de değerli metallerden yapılmış ziynet eşyalarının ihracatı son 10 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışla Türkiye’nin endüstrideki sıralaması yükselmiş ve Türkiye bu konuda lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de kuyumculuk sektörünün elinde her sene yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesi vardır ancak bu kapasitenin tamamı kullanılmamaktadır. […]

Türkiye Ambalaj Endüstrisi Üretimi ve İhracatı

Türkiye ambalaj endüstrisi Üretimi ve İhracatı

TÜRKİYE’DE ÜRETİM Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca etkenlerdir. Türkiye’de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3000 firma mevcuttur. Bu firmaların […]

Türkiye Bisküvi Sektörü Üretimi ve İhracatı

Türkiye bisküvi sektörü Üretimi ve İhracatı

DÜNYA İHRACATI Bisküvi sektörü iyi organize olmuş ve büyüyen bir pazar konumundadır. Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Bu çalışmada dünya bisküvi ihracatı 1905.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)’nda yer alan tatlı bisküviler ürün grubu açısından incelenmiştir. Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2015 yılında, […]

İhracat nedir?

İhracat nedir?

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Ekonomi Bakanlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.   https://yeniexpo.com Dünyaya Açılan Kapınız..