Tag Archives:

Tohumculuk Sektörü Üretim ve İhracat

Tohumculuk sektörü Üretim ve İhracat

ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet gücü yüksek ürünlerin elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde sebze sektörünün temelini oluşturan tohum sektörü son 25 yılda büyük gelişme göstermiş, bir yandan yurt içi tohumluk üretimini artırmak, diğer […]

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Üretim ve İhracat

Yaş meyve ve sebze sektörü Üretim ve İhracat

DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre; 2013 yılında dünyada 52,4 milyon hektar alanda yaş sebze üretimi yapılmıştır. Söz konusu alanda yetiştirilen toplam yaş sebze yaklaşık 995 milyon ton olup, domates yaklaşık 163,4 milyon tonluk üretimi ile dünyada en çok yetiştirilen […]

Türkiye MÜCEVHERAT Kuyumculuk sektörü Üretim ve İhracat

Türkiye mÜcevherat kuyumculuk sektörü Üretim ve İhracat

TÜRKİYE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ Türkiye’de değerli metallerden yapılmış ziynet eşyalarının ihracatı son 10 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışla Türkiye’nin endüstrideki sıralaması yükselmiş ve Türkiye bu konuda lider ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’de kuyumculuk sektörünün elinde her sene yaklaşık 400 ton altını ve 200 ton gümüşü işleyerek mücevherata dönüştürme kapasitesi vardır ancak bu kapasitenin tamamı kullanılmamaktadır. […]

Bebe giyim sektörü hakkinda bilgiler

Bebe giyim sektörü hakkinda bilgiler

TÜRKİYE’DE ÜRETİM Tekstil ve hazır giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısıdır. Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde 1990’lı yıllarda gelişmeye […]

Türkiye Bisküvi Sektörü Üretimi ve İhracatı

Türkiye bisküvi sektörü Üretimi ve İhracatı

DÜNYA İHRACATI Bisküvi sektörü iyi organize olmuş ve büyüyen bir pazar konumundadır. Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. Bu çalışmada dünya bisküvi ihracatı 1905.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)’nda yer alan tatlı bisküviler ürün grubu açısından incelenmiştir. Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2015 yılında, […]

Türk Ayakkabı Sektörü Üretimi ve İhracatı

Molyer maskeret casual men shoes

ÜRETİM 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi, son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde oldukça ciddi sayılabilecek makine parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün %30-35’i sanayileşmesini tamamlamıştır. Sektörde üretimin %65-70’i ise yarı makineleşmiş işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2014 yılına ilişkin yayınladığı verilere göre, deri ve deri mamulleri […]

Türk Zeytinyağı Sektörü Üretimi ve İhracatı

Agriculture yeniexpo export turkey

DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Üretim 2014/2015 sezonunda özellikle İspanya ve İtalya’da zeytin rekoltesinde yarıya yakın miktarda yaşanan gerilemeyle dünya zeytinyağı üretimi 2,4 milyon tona gerilemiş olup, üretimin 2015/2016 sezonunda 3 milyon tona çıkacağı beklenmektedir. Dünya üretiminin yaklaşık yarısı İspanya ve İtalya tarafından karşılanmaktadır. İhracat Zeytin üretiminin Akdeniz ve benzeri iklime sahip olan ülkelerde gerçekleşmesi, zeytinyağı […]

Dünya boya sektörü hakkinda bilgiler

Tufan boya protective cellulose paint gilding

Küresel boya pazarı, son dönemde dünya ekonomisindeki nispi iyileşme süreci ile beraber ekonomik büyümesini sürdürmüş ve entegre olduğu sanayi sektörlerinin büyüme süreciyle beraber önemli bir gelişim göstermiştir. Bu kapsamda yapılan çeşitli ekonomik analizlere göre küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değerinin 2010-2030 yılları arasında, yılda ortalama %3,5 büyümesi beklenmektedir. Küresel boya pazarının ekonomik büyüklüğünün ise […]