Tag Archives: nedir

Uluslararası Pazarlama Nedir?

Yeniexpo katılmak internette i̇hracat erişiminde büyütecek

Uluslararası Pazarlama, bir şirketin mallarının ve hizmetlerinin birden fazla ülkedeki tüketicilere veya kullanıcılara kar sağlamak için planlama, fiyatlandırma, teşvik etme ve yönlendirme amacıyla tasarlanan iş faaliyetlerinin performansı olarak tanımlanır. Uluslararası Pazarlama, ulusal sınırların ötesinde yaşayan farklı kişilerin farklı ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için pazarlama ilkelerinin uygulanmasıdır. Şirketlerin uluslararası pazarda nedenleri: Artan Ölçek Ekonomileri Uluslararası pazarda […]

e-İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

E d e ba f da c dda e c fdfec a c c e d cd a

Küçük veya orta ölçekli bir işletme işletiyorsunuz. Çevrimiçi bir varlık oluşturmak için çok çalıştınız. Siparişleri kabul edebilir ve ürününüzü müşterilerinize gönderebilirsiniz. Bir gün, Türkiye dışından bir yerden emir alacaksınız. Şimdi ne olacak? Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak ve kendinizi korumak için ihracat hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir? Veya, belki de ürününüzü başka ülkelerde satma fırsatlarını duymuşsunuzdur ve ne […]

İhracat Nedir ? Nasıl Yapılır ? İhracat ne anlama geliyor?

Contact us

Mallarını ve hizmetlerini diğer ülkelerdeki müşterilere satan işletmeler onları ihraç ediyor – bir ülkede üretiyorlar ve bir başkasına gönderiyorlar. İhracat, işletmelerin potansiyel pazarlarını hızla genişletebilmelerinin bir yoludur. İhracat, uluslararası pazarda ticaret yapma eylemini gerektirir. İhracat işi ulaşım şekli olarak kara, deniz veya havaya dayanmaktadır. Öte yandan, transit seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, farklı bir ülkeye […]

Turquality Nedir?

Turquality nedir?

TURQUALITY®, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek […]

Serbest Bölge Nedir?

100,000 exporters in turkey and growing

Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Ülkemiz Serbest Bölgelerinin Kuruluş Amacı -İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek -Doğrudan yabancı yatırımları […]

Gümrük Birliği Nedir?

Gümrük birliği nedir?

  Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon şekli olarak tanımlanmaktadır. 1/95 sayılı OKK başlıca aşağıdaki alanlarda hükümler içermektedir. Malların serbest dolaşımı (taraflar arasında gümrük […]

Serbest Bölge Nedir?

Serbest bölge nedir?

        Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Ülkemiz Serbest Bölgelerinin Kuruluş Amacı -İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik […]

İhracat nedir?

İhracat nedir?

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Ekonomi Bakanlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.   https://yeniexpo.com Dünyaya Açılan Kapınız..  

TURQUALİTY Nedir?

TURQUALITY SUPPORT PROGRAM

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır. Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek […]