Tag Archives: Çam

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Salim Çam ile Turquality kavramına bakış

Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Salim Çam ile Turquality kavramına bakış Video Süresi: 00:05:54 Kanala Abone....[Read More...]

Türk Markalarına Turquality Teşvikleri | Dr. Salim Çam

Progroup YKB / Turquality Danışmanı Dr. Salim Çam, Ahu Orakçıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı Gün Ortası programına....[Read More...]