İhracat Performansı: Kaynak Tabanlı Perspektif İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama (Turkish Edition) Book Description:

Makro açıdan, ülke kalkınması ve refahının gelişiminde; mikro açıdan işletme iş sistemi ve rekabetinde temel belirleyici olan ihracat performansı, evrimin güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Bugün, birçok ülke "ihracat odaklı büyüme stratejileri" öncülüğünde ekonomilerini düzenlemekte ve ilerlemektedir. Özellikle, ihracat, iş riskini yaymak, yüksek gelir ve kar elde etmek, iş teknolojisini ve hizmet kalitesini geliştirmek, üretim kapasitesi ve verimliliğini artırmak kısaca rekabetçi üstünlük için öncelikli bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin rekabetçi üstünlüğünde ihracat performansı, sürdürülebilirlik için temel kabul edilir. Çoğu ihracat performansına ilişkin yapılan akademik çalışmalar ise "Kaynak tabanlı kuram" üzerine bina edilir. Bu çalışma, "Kaynak tabanlı kuram" bağlamında ihracatçı imalat işletmelerinin kaynak ve yeteneklerinin ihracat performansı üzerindeki bütünleşik etkisini araştırmaya yöneliktir. Daha açık deyişle, çalışmada, Türkiye imalat işletmelerinin deneyimsel kaynakları, ölçek kaynakları ve finansal kaynakları ile bilgisel yetenekleri, müşteri ilişkileri yeteneklerini ve ürün geliştirme yeteneklerinin ihracat performansına pazar payı, karlılık ve yeni ürün geliri ölçütleri etkisi araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Türkiye imalat işletmelerinin kaynak ve yeteneklerin ihracat performansına bütünleşik etkisini ölçmek için ISO 500 ihracatçı imalat işletmeleri üzerinde uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarının literatüre, uygulayıcılara ve politika yapıcılara katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Publisher‏:‎Hiperlink Yayınları; 1st edition (September 27, 2019)
Language‏:‎Turkish
Paperback‏:‎204 pages
ISBN-10‏:‎6052814950
ISBN-13‏:‎978-6052814956
Item Weight‏:‎7 ounces

İhracat Performansı: Kaynak Tabanlı Perspektif İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama (Turkish Edition)

Price: $19.24

(as of Jan 27,2022 16:44:19 UTC )

 

Affiliate Disclosure:

This post and description may also contain some affiliate links, which means that the post creator may receive a small commission at no extra cost to you if you click on some of the product links and decide to make a purchase. This channel is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com

Copyright Issue:

If you find any of your copyrighted material in this post or video, please contact us, so we can resolve the issue.

© All rights reserved by respective owners.

Price Note:

Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on relevant Amazon Site(s), as applicable at the time of purchase will apply to the purchase of this product.

Shipping and Return Policy:

Amazon Books are subject to AMAZON.com Shipping and Return Policy.

————————————–

Leave a Reply