İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Ekonomi Bakanlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.  
İhracat nedir?
Ülke Kalkınmasında İhracat Stratejik Öneme Sahip
https://yeniexpo.com Dünyaya Açılan Kapınız..  

Leave a Reply