Hizmet sektörlerine yö “Turquality Programı”ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı bir sistemle desteklenmesine yönelik düzenlemeye giden Ticaret Bakanlığı, sanal fuarlar ve dijital faaliyetleri destek kapsamına alarak, Stok Finansman Destek Paketi ile de ihracatçıların yanında olmaya devam ediyor.

İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri açıklandıTicaret Bakanlığı, koronavirüs salgınının ihracatçı olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın “Stok Finansman Destek Paketi”ni devreye aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde ihracatçılara, uygulanmasına başlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı Türk lirası reeskont kredisinden Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından kredi azami vadelerinin uzatımına birçok finansman kolaylığı sağladığını hatırlatarak bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini de ihracatçıların hizmetine sunduklarını şu sözleriyle ifade etti: “Kovid-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni ‘Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak.”

KULLANDIRILACAK KREDİNİN FAİZİ YILLIK YÜZDE 7,25

Bu kapsamda KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam 10 milyar lira olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, kredinin detaylarına ilişkin şunları kaydetti: “KGF teminatıyla TCMB kaynağından Türk lirası olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Söz konusu kredi, TCMB kaynaklarından, azami 1 yıl vadeli ve Türk lirası olarak kullandırılacak. Kredi limiti, KOBİ'ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak.”

‘DİJİTAL FAALİYETLER'İ TEŞVİK İÇİN YENİ DESTEKLER

Dijital ihracatı önceliğine alan Ticaret Bakanlığı, yeni destek paketleriyle firmaları, e-ticaret sitelerinde ihracata yönlendirmeye devam ediyor. Firmaların e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, sanal fuar düzenlenmesi destek kapsamına alındı.

“Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, 27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye'de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanıyor. Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler yüzde 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına da en fazla iki yıl yararlanabilecek. Söz konusu destek oranı bu yıl yüzde 80 olacak.

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenerek katkı sağlanacak.

Ayrıca, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler için yüzde 50 oranında, faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek.

TURQUALITY DESTEKLERİNDE, ‘HEDEF PAZAR' ESAS ALINACAK

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 20 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, hizmet sektörlerine yönelik “Turquality Destek Programı”ndaki markaların ‘Hedef Pazar' esasına dayalı bir sistemle desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarını tamamladı. Yeni düzenlemeye göre; “Hizmet sektöründeki markalar, yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere beşer yıl desteklenecek. Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk beş yıl boyunca sağlanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeniliklerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan programdaki markaların ‘hedef pazar' esasına dayalı bir sistemle desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi, markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek.”

Birçok giderde yüzde 50 destek

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” ile Turquality Destek Programı'na alınan yararlanıcıların, hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık, belgelendirme giderleri, şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 aşçı/ şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, açtıkları aynı anda azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık gibi birçok giderler yüzde 50 oranında desteklenecek.

Leave a Reply