Dünya Tarım Politikaları ve Azgelişmiş Ülkeler: İhracat Sübvansiyonları ve Gıda Yardımlarının Etkisi (Turkish Edition) Book Description:

Genel olarak ihracat sübvansiyonları gelişmiş ülke ekonomileri için uluslararası piyasalarda üstünlük sağlayan bir araç olmuştur. Ancak bu politikalar azgelişmiş ülkelerdeki küçük üreticilerin üretim süreçlerini tahrip etmekte, tüketicilerin gelişmiş ülkelerden yapılan ucuz ithalat nedeniyle geleneksel gıda kalemlerini terk etmesine neden olmaktadır. Bu tür politikalar ticaret hadlerinin bozulmasına, önemli ihracatçı ülkelerin tarım ürünleri ihracatından ötürü yüksek faturalar ödemesine de yol açmaktadır. Bu nedenle söz konusu politikalar hem GATT hem DTÖ sürecinde serbest ticareti bozucu destekler kapsamında ele alınmıştır. İlgili diğer bir konuda gıda yardımları ve etkileri ile ilgilidir. Gıda yardımları çoğu zaman ihracat sübvansiyonunun yasal bir fonksiyonu olmuştur. Bu politikaların her zaman piyasa bozucu negatif etkileri olmayabilir ve azgelişmiş ülkeler bu süreçte hem ithalat fiyatlarını düşürdüğü için hem de gıda yardımı aldığı için fayda sağlayabilmektedir. Ancak çoğu azgelişmiş ülke için bu tür yardım programları, dünya fiyatlarını düşürdüğü ve bu ülkelerin yerli üretimden vazgeçmelerine neden olduğu için negatif etkiler söz konusu olmuştur.

Publisher‏:‎LAP LAMBERT Academic Publishing (November 30, 2016)
Language‏:‎Turkish
Paperback‏:‎64 pages
ISBN-10‏:‎3330015608
ISBN-13‏:‎978-3330015609
Item Weight‏:‎5.1 ounces
Dimensions‏:‎5.91 x 0.15 x 8.66 inches

Dünya Tarım Politikaları ve Azgelişmiş Ülkeler: İhracat Sübvansiyonları ve Gıda Yardımlarının Etkisi (Turkish Edition)

Price: $25.00

(as of Jan 27,2022 17:50:34 UTC )

 

Affiliate Disclosure:

This post and description may also contain some affiliate links, which means that the post creator may receive a small commission at no extra cost to you if you click on some of the product links and decide to make a purchase. This channel is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com

Copyright Issue:

If you find any of your copyrighted material in this post or video, please contact us, so we can resolve the issue.

© All rights reserved by respective owners.

Price Note:

Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on relevant Amazon Site(s), as applicable at the time of purchase will apply to the purchase of this product.

Shipping and Return Policy:

Amazon Books are subject to AMAZON.com Shipping and Return Policy.

————————————–

728 x 90 sadoun ad1

Leave a Reply